Η ενσυνειδητότητα επηρεάζει την φαιά ουσία και την πυκνότητα αυτής σε περιοχές του εγκεφάλου συνδεδεμένες με την εκμάθηση, μνήμη, συναίσθηση και εμπάθεια