Η δική μας, μικρή συμβολή αποσκοπεί σε κάτι μεγαλύτερονα εμπνεύσουμε το προσωπικό σας, να εντάξει την άσκηση στην καθημερινότητά του.