Είμαστε μια μεγάλη ομάδα επαγγελματιών θεραπευτών μασάζ με αφοσίωση στην ευεξία των εργαζομένων της επιχείρησης σας και με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης και τόνωσης της αίσθησης του ανήκειν.

Τα επαγγελματικά μας προσόντα περιλαμβάνουν πτυχία Bachelor of Science in Complimentary Therapies in Practice / University of Salford, UK διπλώματα σε διάφορες προσεγγίσεις και εφαρμογές του θεραπευτικού μασάζ (ως αναπόσπαστο μέρος της δια βίου επαγγελματικής μας εξέλιξης) καθώς επίσης και πληθώρα κλινικής εμπειρίας και προϋπηρεσίας στην παροχή υπηρεσιών θεραπευτικού μασάζ.

Η ομάδα μας απαρτίζεται απο έμπειρους:

  • Διατροφολόγους
  • Γυμναστές
  • Δασκάλους Yoga
  • Εργασιο – Ψυχολόγους

Οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις δικές σας ανάγκες σε θέματα που αφορούν: