Για την επιχείρηση σας:

Το κόστος του εταιρικού μασάζ μπορεί να συμπεριληφθεί στα Operational Costs (OPEX) της επιχείρησης σας. Το εταιρικό μασάζ:

μειώνει το χρόνο αναρρωτικών αδειών και απουσιών από την εργασία

• προσφέρει ένα 100% tax-deductible όφελος (παρακαλώ επιβεβαιώστε με το Λογιστήριο σας)