Για την επιχείρηση σας: Το κόστος του εταιρικού μασάζ μπορεί να συμπεριληφθεί στα Operational Costs (OPEX) της επιχείρησης σας. Το εταιρικό μασάζ: • μειώνει το χρόνο αναρρωτικών αδειών και απουσιών από την εργασία • προσφέρει ένα 100% tax-deductible όφελος (παρακαλώ επιβεβαιώστε με το Λογιστήριο σας)